Privacy statement

Via de website www.zizzi.nl, via de memberclub (Club Zizzi) en via de Facebookpagina https://www.facebook.com/zizzinederland, allen aangeboden door Ball Wholesale ApS, (hierna: “Ball”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ball acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.


In het kort

Wij verwerken o.a. je voor-en achternaam, leeftijd, geslacht, adres, emailadres, telefoonnummer, kledingmaat, de winkel van jouw voorkeur, de bestel- en retourgeschiedenis en jouw surfgedrag op onze website. Deze informatie wordt door jou actief verstrekt als je je registreert of bijvoorbeeld een aankoop doet. Daarnaast ontvangen wij ook passief verstrekte gegevens. (Zie ook ons cookiebeleid).

Jouw gegevens worden gebruikt om je toegang tot onze services en websites (Facebookpagina, webshop en Club Zizzi) te verschaffen, jouw bestelling te verwerken en op te sturen en voor verbetering van onze webshop en andere services.

Tot slot registreren wij of je de algemene voorwaarden hebt geaccepteerd, of je deelneemt aan Club Zizzi en dat je daar ook al bent geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast registreren wij of je je hebt aangemeld voor nieuwsbrieven en andere email-correspondentie.

1. Doel van Privacy Statement

1.1 Het doel van dit document is om uit te leggen hoe wij gegevens verkrijgen en verwerken, met welk doel wij dat doen, wat wij met de gegevens doen en uiteraard om welke gegevens het gaat.

1.2 Dit document bevat de volledige beschrijving van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ball wanneer je je registreert op of een aankoop doet via de webshop (www.zizzi.nl), wanneer je gebruik maakt van de Facebookpagina, wanneer je member van Club Zizzi wordt en, indien van toepassing, als Ball nog op een andere manier persoonsgegevens van jou verwerkt.


2. Definitie

2.1 “Persoonsgegevens" zijn alle gegevens die informatie bevatten over jou als persoon of die herleidbaar zijn naar jou als persoon.


3. Waarom verzamelt Ball persoonsgegevens?

 • Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
 • Het verlenen van toegang tot de website www.zizzi.nl
 • Het verlenen tot toegang tot onze Facebookpagina
 • Het kopen van artikelen via de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • Het afhandelen van je bestelling en om te informeren over het verloop daarvan;
 • Online behavioural advertising;
 • Het combineren van je gegevens om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te sturen;
 • Het organiseren van prijsvragen en andere acties;
 • Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website;
 • Toegang verlenen tot het membershipprogramma Club Zizzi.


4. Welke gegevens worden verwerkt en hoe worden deze verkregen?

Door onze webshop en Facebookpagina te gebruiken of door je in te schrijven voor Club Zizzi, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Via onze website heb je de mogelijkheid artikelen te bestellen. Bij het bestellen van artikelen zullen wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Je kunt een account aanmaken op onze website, zodat je nog gemakkelijker artikelen kunt bestellen. Met een account heb je de mogelijkheid aanvullende gegevens toe te voegen. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om je bestelling te kunnen afronden. Bij het gebruik van onze webshop, inschrijven voor Club Zizzi, inschrijven voor nieuwsbrieven of gebruik van de Facebookpagina en het bestellen van artikelen verwerken wij van jou de volgende gegevens: (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf aanvult in je account):

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Facebook ID
 • Kledingmaat
 • IP-adres
 • Betaalgegevens
 • Aankoopgeschiedenis
 • Retourgeschiedenis
 • Winkel van voorkeur
 • Deelname aan events/activiteiten
 • Zoekgeschiedenis


5. Doorgifte gegevens

5.1 De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien je ervoor kiest extra diensten van deze derde partijen af te nemen. Wij geven in dat geval jouw gegevens aan deze derden door zodat zij de door jou opgevraagde diensten kunnen leveren. Dit is enkel het geval indien je hier zelf voor kiest. De afhandeling en levering van een bestelling zal plaatsvinden door externe bezorgdiensten, zoals DPD. In dat kader ontvangen zij persoonsgegevens van Zizzi met betrekking tot de betreffende bestelling.

5.2 Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.


6. Bewaren

6.1 Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten aan jou te leveren met in achtneming van eventuele wettelijke maximum bewaartermijnen. Wij kunnen, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail contact met je opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.


7. Inzage, correctie en verwijdering

7.1 Indien je ons persoonsgegevens hebt verstrekt of indien wij deze hebben verzameld en/of verwerkt, kun je ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of (als dat mogelijk is) te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen via de email, zie daarvoor de contactgegevens onderaan dit document.


8. Wijziging van dit document

8.1 Ball behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit document en het beleid. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Kleine wijzigingen zullen zonder bericht worden doorgevoerd, grote wijzigingen zullen eerst worden doorgevoerd nadat wij jou een bericht hebben gestuurd.

9. Contact

Als je vragen hebt over privacy en dit document, dan kun je deze stellen door te mailen naar klantenservice@zizzi.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 020 - 241 57 98.

Zizzi

Ball Wholesale ApS

Kløvermarken 29

DK-7190 Billund

Denemarken

CVR: 14017577

Email: klantenservice@zizzi.nl

Tel: 020 - 241 57 98